Biasiswa/KPJ Scholarship

KPJUC SCHOLARSHIP

Sebagai sebahagian daripada komitmen kami yang berterusan dan berterusan dalam mempersiapkan profesional penjagaan kesihatan masa depan, kami kini menawarkan pelbagai bantuan kewangan kepada pelajar yang layak dalam bentuk pengecualian tuisyen. Bantuan kewangan ini bertujuan membantu individu-individu muda yang berpotensi dan / atau mencabar dari segi kewangan untuk belajar di KPJUC di Nilai dan kolej-kolej kami di Johor dan Pulau Pinang. Setiap calon yang berjaya boleh menerima bantuan kewangan jenis sehingga RM48,000 bergantung pada pencapaian akademik dan peribadi sebelum ini serta gaji bulanan atau elaun berdasarkan latar belakang kewangan. Jumlah peruntukan untuk biasiswa KPJUC untuk 2020 adalah RM10 juta. Biasiswa KPJUC dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu: (1) BIASISWA (berdasarkan merit akedemik), (2) DERMASISWA (berdasarkan keperluan kewangan), dan (3) SETIASISWA (bentuk manfaat Alumni).

*Seorang calon hanya berhak mendapat satu biasiswa dan dalam hal seorang calon memenuhi syarat untuk lebih dari satu jenis biasiswa, dia boleh ditawarkan yang memberi manfaat kepadanya.

TERMA DAN SYARAT

Biasiswa adalah kompetitif dan boleh digunakan oleh calon-calon berikut:

  • Telah ditawarkan dan telah menerima pengajian Yayasan Full Time, Diploma atau Ijazah Sarjana Muda
  • Di KPJUC Nilai, KPJIC Johor atau KPJIC Pulau Pinang
  • Mulai 2020 Mac, Julai atau September pengambilan.

Biasiswa ini meliputi pengecualian tuisyen untuk sepanjang tempoh program pada prorat, semester semester dan tertakluk kepada penerima yang memenuhi syarat-syarat berikut:

  • Mengekalkan status sebagai pelajar yang berdaftar aktif
  • Mengekalkan PNGK tidak lebih rendah 3.00
  • Memenuhi semua keperluan spesifik yang berkaitan dengan penglibatan dan peranan dalam kegiatan siswa yang ditugaskan untuk pemegang biasiswa
  • Melunaskan semua bil tertunggak, jika ada
  • Tidak tertakluk kepada sebarang siasatan atau tindakan disiplin

HUBUNGI 0129016198 UNTUK MENDAPATKAN

PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI.

BORANG PERMOHONAN

Terima kasih