DIPLOMA KEJURURAWATAN

Gambaran Keseluruhan Program

Diploma Kejururawatan menawarkan pelajar keupayaan untuk berfungsi dengan berkesan dengan pengetahuan yang cukup mendalam untuk memulakan amalan profesional. Program ini menyediakan pelajar untuk amalan profesional dengan cara yang sangat baik dan juga untuk pembangunan peribadi yang berterusan. Selanjutnya program ini membolehkan pelajar berfungsi secara kolaboratif dan berkesan sebagai penyedia penjagaan kesihatan dan ahli pasukan.

Peluang kerjaya

Apabila berjaya menyelesaikan diploma 3 tahun dalam program kejururawatan di KPJUC, calon-calon akan layak untuk menduduki peperiksaan lembaga kejururawatan peringkat kebangsaan (LJM). Selepas pencapaian, mereka akan dianugerahkan status Jururawat Berdaftar Negeri (SRN). Mereka akan bekerja * oleh hospital penjagaan kesihatan KPJ di seluruh negara dan institusi penjagaan kesihatan yang lain. Apabila pengesahan dibuat oleh lembaga kejururawatan negara masing-masing untuk kesetaraan, calon layak bekerja di seluruh dunia.

BUTIR-BUTIR PROGRAM

  • Kod – (R/723/4/0102) – (08/2019)
  • Tempoh – Sepenuh Masa (3 Tahun/ 6 Semester)
  • Yuran – Tempatan(KPJUC, Nilai): RM52,850/ Tempatan(KPJIC, JB): RM46,200 / Antarabangsa: RM80,400
  • Mod : Sepenuh Masa
  • Kampus : KPJUC Nilai & KPJIC Johor
  • Pengambilan– Mac, Julai dan September

SYARAT KEMASUKAN

Pelajar Malaysia:

i) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) or *SETARA dengan (5) kredit;

ii) Mandatori kredit dalam :

Bahasa Melayu

Matematik (Elementary atau Tambahan atau Moden)

Sama ada satu (1) kredit di bawah:

  • Sains Am
  • Biologi
  • Kimia dan Lulus Biologi
  • Fizik dan Lulus dalam Biologi

iii) Kredit dalam dua (2) mata pelajaran lain

iv) Lulus English

BUTIRAN PROGRAM

Human, Anatomy and physiology (ANPH 4114)

Basic Care Nursing (DNBN 4114)

Microbiology and Parasitology (DNMP 4122)

English For Professional Communication 1 (ENG 1012)

Personal and Professional Development (DNPD 4112)

Clinical Practice 1 (DNCP 4115)

Pharmacology Nursing (DNPN 4122)

Infection/Inflammation & Perioperative Care (DNIP4123)

Psychology and Sociology (DNPS4123)

English For Professional Communication 2 (ENG 2022)

Pengajian Malaysia 2 (MPU 2163)

Clinical Practice 2 (DNCP 4125)

Communicable Diseases and Dermatology Nursing (DNCD 4212)

English For Professional Communication 3 (ENG 3032)

Haemopoietic Nursing and Oncology Nursing (DNHO 4213)

Respiratory Nursing and Cardiovascular Nursing (DNRC4213)

Communication (MPU 2252)

Clinical Practice (3DNCP 4216)

Community Health Nursing (DNCH 4223)

Gastrointestinal Nursing (DNGT4223)

Nutrition (DNNN 4222)

Obstetrics & Gynecology Nursing (DNGO 4223)

Paediatric Nursing (DNPN 4222)

Clinical Practice 4 (DNCP 4226)

Endocrine Nursing and Genitourinary Nursing (DNEG 4313)

Mental Health Nursing (DNMH4312)

Orthopedic Nursing and Neurological Nursing (DNNO 4313)

Research and Statistic 1 (DNBR 4313)

Islam & Masyarakat (MPU 2322)

Clinical Practice 5 (DNCP 4316)

Emergency and Disaster Nursing (DNED 4323)

Eye and Ear, Nose and Throat (ENT) (DNEE 4323)

Nursing Management (DNMN 4323)

Research and Statistic (DNRP 4322)

CSR- community service (MPU 4322)

Clinical Pr

Diploma In Nursing

PROGRAM OVERVIEW

Diploma in Nursing offers students an ability to function effectively with and possess a body of knowledge sufficient in depth to begin professional practice. This program prepares the students for professional practice in an excellent way and also for continuing personal development. Further this program enable the student to function collaboratively and effectively as a healthcare provider and team member.

It facilitates the students to communicate effectively within the healthcare delivery system and utmost diploma in nursing program transform the students into a matured healthcare professional.

PROGRAM DETAIL

Program Code : (R/723/4/0102) – (02/08/2019)

Duration of Programme:

Full Time : 3 Year

Education Fees:

Local (KPJUC, Nilai): RM52,850

Local (KPJIC, JB): RM46,200

International: RM80,400

FUTURE CAREER

On successful completion of 3 yrs. diploma in nursing program at KPJUC, candidates will be eligible to sit for national level nursing board exam (LJM). After the achievement, they will be awarded State Registered Nurse (SRN) status. They will be employed* by KPJ healthcare berhad hospitals nationwide and other healthcare institutions. Upon verification done by the respective country’s nursing board for equivalence, candidates are eligible to work worldwide.

ENTRY REQUIREMENTS

i) Pass Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) or *EQUIVALENT with five (5) credits;

ii) Mandatory credit in :

Bahasa Melayu

Mathematics (Elementary or Additional or Modern)

Either one (1) of the credits below :

General Science

Biology

Chemistry and Pass in Biology

Physics and Pass in Biology

iii)   Credit in two (2) other subjects

iv)   Pass English